Website onderhoud / maintenance

posted by Hans Molenaar on 2021-05-08

Het kan voorkomen dat de website even niet toegankelijk is.
Dan zijn wij achter de schermen druk bezig met het onderhoud.
Je kunt gewoon met ACARS vliegen want je vlucht wordt via de hoofdwebsite van vaBase gelogd en daarna naar ons verstuurd.

It is possible that the website is not accessible for a while.
Then we are busy behind the scenes with maintenance.
You can just fly with ACARS because your flight will be logged via the main vaBase website and then sent to us.

Groetjes, Greetings,

Martien en Hans