Update Boeing 777-200LR PMDG

posted by Martien Roelofs on 2021-05-21

Beste piloten,

Heden heeft de Boeing 777-200 LR een update gehad.
De blauwe achterkant liep niet helemaal mooi door en dat is aangepast.
Tevens is er een plaatje met het registratienummer in de cockpit aangebracht.
Voor degene die met de Boeing 777 vliegen kunnen hem aanvragen door ons een e-mail te sturen.


Dear pilots,

Today the Boeing 777-200 LR has had an update.
The blue back did not run smoothly and that has been adjusted.
There is also a plate with the registration number in the cockpit.
For those who fly with the Boeing 777 can request it by sending us an e-mail.

Martien Roelofs